• info@denova-online.com
  • +31 6 53 65 65 03

Over

Denova B.V. is in 2006 door Henk Poldervaart opgericht om met name voor vernieuwing in de gezondheidszorg te zorgen. Henk was toen inmiddels ruim 20 jaar actief in met name de farmaceutische branche en was één van de mensen die aan de wieg heeft gestaan van de KNMP-Geneesmiddelendatabank die bij aanvang alleen door apotheken werd gebruikt.

Vanaf de start van Denova werden management en consultancy activiteiten uitgevoerd maar werd er ook aan productontwikkeling gedaan. In die tijd werd de basis gelegd van wat we nu de farmaceutische alerts noemen. Een product dat de farmaceutische industrie nog steeds attendeert op belangrijke (prijs)wijzigingen of introducties van concurrerende producten.

Na verloop van tijd kwam Denova in aanraking met andere branches en dan met name de vastgoedsector. Ook daar bleek een grote behoefte te zijn aan innovatie en ondernemerschap. Het door de makelaars gebruikte uitwisselingssysteem TIARA werd uitgebouwd en omgeturnd tot levensader van funda en bron van diverse marktanalyse-tools voor makelaars.

In zowel de farmaceutische- als de makelaarsbranche is enige “lenigheid” wel noodzakelijk omdat het politiek gevoelige omgevingen zijn. De technische achtergrond en ervaring met data-ecosystemen, artificial intelligence, business intelligence, image recognition en geo systemen helpen daarbij enorm.