• info@denova-online.com
  • +31 6 53 65 65 03

Farmaceutische Alerts

Er zijn farmaceutische alerts ontwikkeld voor de farmaceutische industrie zodat zij geattendeerd worden op de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving. Maar ook om inzicht te krijgen in wie je concurrenten zijn en wat hun prijsstelling gaat doen. Een alert is simpel gezegd een maandelijkse e-mail die de uitkomst van een specifieke controle toestuurt. De volgende controles worden uitgevoerd:

  • een controle op de introductie en/of prijswijzigingen van concurrerende geneesmiddelen,
  • de hoogte van de apotheekinkoopprijs per product om als preferent bij een zorgverzekeraar aangewezen te kunnen worden,
  • overschrijding van de maximumprijs (in het kader van de Wet GeneesmiddelPrijzen (WGP)) en/of overschrijding van de zogenaamde GVS-limiet (Geneesmiddel Vergoedings Systeem);
  • Add-on status wijzigingen. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling (naast het DBC-zorgproduct (Diagnose Behandel Combinatie)) in rekening kunnen worden gebracht.

 

De volgende farmaceutische alerts zijn beschikbaar

farmaceutische alerts

Introductie-alert

Maandelijks worden nieuwe productverpakkingen die mogelijk concurreren met producten van de abonneehouder in kaart gebracht en per e-mail gestuurd. Het overzicht bevat ook introducties van producten met een afwijkende sterkte of toedieningsvorm.

Prijsmutatie-alert

Maandelijks worden de prijsmutaties van concurrerende productverpakkingen in kaart gebracht en per e-mail gestuurd. Het overzicht bevat ook prijsmutaties van producten met een afwijkende sterkte en/of toedieningsvorm.

Preferentie-alert

Maandelijks worden de producten van de abonneehouder gecontroleerd op het “algemene” en het individuele preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Per product worden de prijzen gemeld die per zorgverzekeraar minimaal zouden moeten gelden om als preferent aangewezen te kunnen worden. Dit overzicht wordt per e-mail gestuurd.

WGP-alert

Maandelijks worden de producten van de abonneehouder gecontroleerd op overschrijdingen van de maximumprijs. Deze worden middels een e-mail aan de abonneehouder kenbaar gemaakt. In de voorhangperiode worden de voorgehangen maximumprijzen doorgerekend naar de productverpakkingen en vergeleken met de dan geldende apotheekinkoopprijzen.

Maandelijks worden de producten van de abonneehouder gecontroleerd op wel/of geen bijbetaling. Veranderingen in deze status worden met de reden ervan per e-mail gemeld.

Add-on alert

Er wordt gecontroleerd of er add-on indicaties bij, voor de farmaceutische industrie relevante therapeutische groepen, zijn bijgekomen of afgegaan. Datzelfde wordt gedaan voor de geneesmiddelen binnen een add-on indicatie

Combinatie-alert

Voor farmaceutische industrieën met een wat groter assortiment kan het handig zijn om de alerts over specifieke producten ook naar specifieke afdelingen te laten sturen. Denk dan aan het sturen van alerts over diabetes producten direct naar de diabetes afdeling. En de oncologische producten aan de afdeling oncologie. Er is een mogelijkheid om alerts dan te combineren. De introductie-, prijsmutatie-, WGP- en GVS-alert worden hierin dan gecombineerd.

Interesse in de farmaceutische alerts?

Wilt u meer weten over de farmaceutische alerts, neem dan contact met ons op of klik hier.

Stuur een e-mail naar info@denova-online.com of bel naar 06 – 53 65 65 03.