• info@denova-online.com
  • +31 6 53 65 65 03

(Interim) management

Denova beschikt over de nodige ervaring in politiek gevoelige omgevingen, is innovatief, verbindend, mens- en oplossingsgericht.

Indien u dat wenst kan het (interim) management gecombineerd worden met consultancy activiteiten zoals visie- en strategievorming en de implementatie hiervan in de organisatie. Denova wordt regelmatig om advies gevraagd over strategisch partnership in de keten. Er blijkt dan toch wel een groot verschil te zijn in ‘samenwerken’ met (keten)partijen en ‘samen werken’ met (keten)partijen. Ook bij het aan willen gaan van partnerships kan Denova helpen bij het maken van de verbinding en de concretisering daarvan.

Hieronder worden een tweetal voorbeelden gegeven van organisaties die zich hebben doorontwikkeld met behulp van de mensen van Denova. 

Makelaardij

Bij de grootste makelaarsvereniging van Nederland leiding gegeven aan de afdeling Data & Research. Deze afdeling uitgebouwd tot hét onderdeel van de vereniging waarom makelaars lid willen zijn. Denk hierbij aan:

De vereniging is zeer succesvol en profileert zich als autoriteit op het gebied van de woningmarkt en die van het commercieel vastgoed. Dat doet zij aan de hand van de data-analyses uit TIARA.

Hierbij zijn activiteiten geïn- en outsourced. Business Intelligence platform, maatwerk applicaties voor leden van de makelaarsvereniging ontwikkeld , geïmplementeerd en in beheer genomen. Daarnaast samenwerking met Universiteiten en Hoge scholen opgezet. Tot slot de afdeling afgesplitst van de makelaarsvereniging en als zelfstandige onderneming voortgezet.

Geadviseerd over het doorvoeren van besparingsmaatregelen en de organisatie daarop aangepast.

Farmacie

Bij de grootste apothekersorganisatie in Nederland leiding gegeven aan de afdeling automatisering en in eerste instantie de techniek verzorgt van:

Bovenstaande voorbeelden hebben zich in de loop der tijd allen bewezen als onmisbare schakels voor de apothekers. En alle drie zijn afgesplitst van de apothekersvereniging en als zelfstandige juridische entiteit verder gegaan. Het meest ingrijpend was de afsplitsing van de afdelingen automatisering, bureau voor de tarieven en afdeling farmaceutische kengetallen. De activiteiten werden voortgezet als Z-Index B.V.

Bij Z-Index B.V. is de organisatie ingericht, bemenst en gehuisvest. Nieuwe klantgroepen werden aangetrokken. En nauwe samenwerking werd opgezet met softwarehuizen (die actief zijn in de gezondheidszorg), branche- en koepelorganisaties. Hiervoor werd een commissiestructuur opgezet.

Interesse?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of wilt u meer weten over wat Denova voor u op (interim) management gebied kan betekenen, neem dan contact met ons op of klik hier.

Stuur een e-mail naar info@denova-online.com of bel naar 06 – 53 65 65 03.