• info@denova-online.com
  • +31 6 53 65 65 03

Data-ecosystemen

De mensen van Denova zijn langdurig betrokken geweest bij de advisering en (door)ontwikkeling van twee succesvolle data-ecosystemen:

  1. TIARA uitwisselingssysteem voor makelaars in onroerend goed;
  2. G-Standaard voor de farmaceutische sector.

1. TIARA uitwisselingssysteem voor makelaars in onroerend goed

Het TIARA uitwisselingssysteem is een data-ecosysteem waarmee makelaars in onroerend goed het actuele aanbod van vastgoed en de vastgoedtransacties met elkaar. Zij doen dat omdat zij behoefte hebben aan actuele data voor een adequate waardebepaling van vastgoed. Door deze met elkaar te delen weten de makelaars wat er te koop en te huur staat maar ook wat de actuele verkoopprijzen zijn. Dit kan ook middels een “stille” verkoop waarbij de opdrachtgever de verkoop niet in de openbaarheid wil brengen maar wel wil verkopen. De makelaars helpen zo elkaar.

tiara

Omdat het complete actuele aanbod al in TIARA wordt geregistreerd is het wel zo efficient als dat dan doorgeplaatst wordt naar bijvoorbeeld funda. TIARA fungeert hierbij ook als levensader van funda. Een woning op funda wordt dus in het TIARA uitwisselingssysteem aangemeld en vervolgens naar funda doorgestuurd. De (privacy gevoelige) data wordt opgeslagen in de centrale MIDAS database. En tevens verrijkt met andere bronnen in een Business Intelligence omgeving. Waarna er marktanalyses gedaan worden.

Het systeem heet TIARA omdat het misschien wel het grootste kroonjuweel is van de makelaardij. De data uit de MIDAS database (goud) wordt verstrekt aan geautoriseerde en gecertificeerde partijen. Dit zijn vooral de partijen die software maken voor de makelaarskantoren

2. G-Standaard voor de farmaceutische sector

Het tweede data-ecosysteem waarbij de mensen van Denova langdurig zijn betrokken geweest betreft de nationale geneesmiddelendatabank waarmee geneesmiddelen voorgeschreven, afgeleverd en besteld kunnen worden (G-Standaard, voorheen KNMP-Geneesmiddelen Databank genoemd). De databank bevat een codestelsel waarmee de kwaliteit van de farmaceutische hulp technisch is geborgd. Hiermee wordt bedoeld dat er door artsen op stofnaam kan worden voorgeschreven. Dat de apothekers de bijbehorende merk- of merkloze geneesmiddelen kunnen afleveren. En de aflevercontrole kunnen doen met behulp van een barcodering.

g-standaard

Voor zowel het voorschrijven als het afleveren van geneesmiddelen geldt dat dit ondersteund wordt met een medicatiebewakingssysteem. Ook dit maakt deel uit van genoemde databank. Zie blog EAN code en medicatiebewakingssysteem in de KNMP Geneesmiddelendatabank voor de uitleg hierover.

Bij de G-Standaard leveren de fabrikanten de handelsgegevens aan. Zij doen dat omdat het genoemde codestelsel niet alleen belangrijk is voor de medicatiebewaking maar randvoorwaardelijk is voor het declareren van de geneesmiddelkosten bij zorgverzekeraars. Zonder het artikelnummer uit de G-Standaard wordt het declareren (of vergoeden) een stuk lastiger dan wel onmogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de data-ecosystemen, neem dan contact met ons op of klik hier.

Stuur een e-mail naar info@denova-online.com of bel naar 06 – 53 65 65 03.