• info@denova-online.com
  • +31 6 53 65 65 03

Consultancy

Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven waarbij geadviseerd is en veelal ook ontwikkeld en/of geïmplementeerd is.

Alerts Farmaceutische Alerts (monitoring) die je attenderen op de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving. Maar ook om inzicht te krijgen in wie je concurrenten zijn en wat hun prijsstelling gaat doen.

AVG-proofAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het AVG-proof maken en houden van de dienstverlening o.a. door het (laten) opstellen van een Privacybeleidskader en het uitvoeren van Privacy Impact Assesments (PIA).

Artificial IntelligenceArtificial Intelligence, toepassen bij het laten ontwikkelen van modelmatige waardebepalingen op basis waarvan makelaars en taxateurs ondersteund worden bij het in de markt zetten en taxeren van vastgoed.

Business Intelligence en datawarehousing omgevingen waarmee dashboards voor vastgoeddeskundigen en zorgverleners zijn gemaakt. De omgevingen zijn de basis geworden van de MIDAS-applicaties en de SFK-analyses.

CertificeringCertificering en auditering van data-eigenaren en IT-bedrijven die applicaties maken voor vastgoeddeskundigen of zorgverleners.

Data-ecosystemenData-ecosystemen, zoals de vernieuwing van het TIARA uitwisselingssysteem voor makelaars en de ontwikkeling van een nationale geneesmiddelendatabank waarmee geneesmiddelen voorgeschreven, afgeleverd en besteld kunnen worden (G-Standaard).

DatakwaliteitDatakwaliteit (opstellen datakwaliteitseisen, meldproces, rollen, verantwoordelijkheden beleggen, controle, monitoring, sanctionering).

Geografisch InformatieSysteemGeografisch Informatie Systeem waarmee vastgoeddeskundigen in één oogopslag en middels kaartlagen alle relevante locatie en vastgoedinformatie kunnen inzien.

BeeldherkenningImage recognition om te onderzoeken en uit te proberen of en zo ja wat de mogelijkheden van beeldherkenning zijn voor de vastgoedsector.

KetenintegratieSamenwerking met marktpartijen (ketenintegratie) vormgeven door structuren te implementeren waardoor stakeholders nauw betrokken worden bij de koers van de onderneming en productontwikkeling.